Scroll to top
© 2019, Medyative , All right reserved.

Hüsan Arms Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Hüsan Arms Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.
Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanızın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmanızda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmanızın, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmanızın saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmanız tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmanıza olan güveni artırarak, firmanızın akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.
Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmanız kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumunuzun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmanızı kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmanız için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

Peki, Bu ‘Kurumsal Kimlik’ Kavramı Neleri Kapsar?

Kurumsal kimliğin birçok ögesi vardır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse eğer; firmanızın ürettiği ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, bina, ofis ya da şantiye alanları gibi firmanızın içinde yer aldıkları çevre, firmanıza ait tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları, firmanız tarafından düzenlenen sergiler, fuayeler, fuarlar, firmanızın kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, firma elemanlarına ait kartvizitler, bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları, firmanızın verdiği sertifikalar, firmanız tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, firmanıza ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, ayrıca firmanızın eğer var ise bayrakları ya da ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanızın kurumsal kimliğini oluşturan bazı ögeleridir.
Tabii ki bunun yanında, firmanızın web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik çalışmalarınızın içinde yer alır.
Kurumsal kimlik kavramı görüldüğü üzere, bir firmanın tüm alanlardaki imajıyla ilgilenir. Bu yüzdendir ki firmanızın aslında en önemli reklam aracıdır ve oluşturulmasında uzmanlarla çalışılmalı, hiçbir detay atlanmamalıdır çünkü kurumsal kimlik oluşturulurken vazgeçilmez, olmazsa olmaz olan temel ana kural, kuruma ait hiçbir detayın ya da verinin atlanmamasıdır.

 

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Kurumsal kimlik oluşturma aşamalarını beş temel aşama olarak inceleyebiliriz.

Bunlardan ilki, tasarım süreci başlamadan önce, yapılacak olan tüm işlerin belirlenmesi ve onaylanması aşamasıdır. Firmanız öncelikli olarak ne istediklerine karar vermelidirler ki tasarım sırasında da uzmanların işini kolaylaştırsınlar.
İkinci aşama ise zamanlamadır. Bu tasarımlar oluşturulurken belli bir zamana sadık kalınması gerektiği gibi, oluşturulacak olan tasarımın çağa uygun olması ve çağın beklentilerin, karşılıyor olması, firmanızın geçerliliği ve çağdaşlığı açısından oldukça önemlidir.
Üçüncü aşama ise sunum aşamasıdır. Uzmanlar tarafından hazırlanan sunumlar, kullanılmadan önce elbette ki firma yetkililerinin onayını almalıdır.
Dördüncü aşamamız düzeltme aşamasıdır. Sunumlar yapıldıktan sonra eğer yetkililerce gerekli görülmüşse, tasarımlar üzerinde değişiklikler yapılabilir ve tasarım firmanızın isteğine uygun hale getirilir.
Son aşamamız, artık onaylanan tasarımın gerekli tüm alanlarda basılması ve yayılması aşamasıdır. Burada zamanlama ve öncelikle hitap edilecek kitlenin belirlenmesi oldukça önemlidir. Aksi taktirde firma prestij kaybına uğrayabilir ya da beklediği etkiyi göstermeyebilir.Tabii, bu aşamaların dışında dikkat edilmesi gereken birçok nokta daha vardır. Bunlar, öncelikle, tasarım yapılırken, firmanızın her alanda imzası kabul edilecek olan ve hatırlanmalarını kolaylaştıracak olan ögelere öncelik verilmesidir. Bu ögelerin başında da firmanızın logoları gelir.

Firma logolarının hiçbir koşulda değişmemesi, her basıldıkları ürün ya da zeminde aynı renk tonu ve aynı yazı tipi kullanılmasına ve tabii ki anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Daha sonra ise, yine kurumsal kimlik oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu ise firmayı temsil edecek ana rengi belirlemektir. Bu renk tonu belirlenirken, kurumun içinde yer aldığı sektörden tutunda tarihi değerlerine kadar düşünülmesi gereken birçok konu vardır. Ayrıca kullanılacak renklerin akılda kalıcı olmasına ve özellikle rakip firmanıza herhangi bir çağrışım yapmamasına özen gösterilmelidir.
Sonuç olarak, kurumsal kimlik, firmanızın her alanda kendini temsil etmesi anlamına gelir. Bir nevi kurumun imzasıdır. Elbette ki oluşturulan kurumsal kimlikler istenilen kitleye hemen etki etmeye bilirler. Ancak zaman içerisinde iyi tasarlanmış kurumsal kimlikler, insanların akıllarında yer edecek, bu da firmanıza prestij kazandıracaktır.

Task

Our main goal was to quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Climb leg rub face on everything give attitude nap all day for under the bed. Chase mice attack feet but rub face on everything hopped up on goofballs.

  • Date

    Eylül 11, 2019

  • Skills

    MEDYATIVE

  • Client

    HUSAN ARMS

Share project
Open Website